Oferta

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI I PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z posiadaną koncesją Nr L-0072/07 z dnia 27 marca 2007 roku. wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na świadczenie usług w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, pozwalamy sobie zaproponować Państwu ofertę w zakresie: