Oferta » Konwoje

Konwoje wartości pieniężnych – cel, zadania

Realizowane przez nas konwoje wartości zapewniają ochronę konwojowanego mienia przed kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i zagarnięciem od chwili przejęcia opieki nad mieniem do momentu przekazania go w miejsce przeznaczenia. Konwoje realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od wielkości transportowanych wartości od ochrony wyznaczamy określoną ilość konwojentów, którzy posiadają środki ochrony osobistej w postaci kamizelek i hełmów kuloodpornych, środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej, broń palną. Pracownik transportujący wyposażony jest w indywidualne środki ochrony osobistej oraz specjalistyczne urządzenia do przenoszenia wartości oraz środki obrony.

Dokonując wyboru firmy należy zwrócić uwagę, że poszczególne firmy przedstawią polisy ubezpieczeniowe lecz nie mówią, iż ubezpieczenie ważne jest tylko w przypadku gdy konwój realizowany był siłami i środkami określonymi przez rozporządzenie MSWiA.

Decydując się na firmę nie posiadającą środków do realizacji konwojów – możesz stracić własne pieniądze.

Konwoje kasjerów

Realizowane przez nas konwoje także zapewniają ochronę pracownika firmy transportującego mienie przed ewentualną kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i zagarnięciem oraz nietykalności pracownika od chwili przejęcia nad nim opieki do momentu zakończenia konwoju. Do realizacji konwojów kasjerów wykorzystujemy pojazdy przystosowane posiadające aktualne certyfikaty. Pracownicy ochrony wyposażeni są w broń palną, indywidualne środki ochrony osobistej oraz łączność wewnętrzną i zewnętrzną. Konwoje realizowane są o określonym czasie lub także na „telefon” w miarę zgłoszenia potrzeb w tym zakresie przez klienta.

Galeria