Oferta » Plany ochrony

Plany ochrony

• Sporządzanie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie (zgodnie z metodyką Komendy Głównej Policji)

• uzgadnianie planów ochrony z KWP I ABW,

• Sporządzanie planów ochrony jako podstawowego dokumentu systemu bezpieczeństwa dla innych obiektów w uzgodnieniu z administratorem obiektu.

Art.5 ust.1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia stanowi, że "obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne."

Zgodnie z art 26 ust. 2 pkt 1 ustawy, plan ochrony (również zmieniające go aneksy) – może wyłącznie opracować osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.