Oferta » Fizyczna ochrona obiektów

Fizyczna ochrona obiektów

Ochrona obiektów to zespół przedsięwzięć uniemożliwiających przeniknięcie na teren obiektu osób niepowołanych i dokonanie akcji destrukcyjnej czyli dokonania kradzieży, zniszczenia i ataków na personel. Zabezpieczenie techniczne nie w pełni daje gwarancję skutecznej ochrony jeżeli obiekt nie jest chroniony fizycznie. Ochronę fizyczną realizujemy w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie jak i w innych obiektach wymagających ochrony, a nie umieszczonych w ewidencji prowadzonej przez wojewodę.

Rodzaj ochrony

Dla każdego obiektu zleconego do ochrony opracowujemy „Plan ochrony” gwarantujący jego skuteczną ochronę. Ochrona fizyczna realizowana jest w strefach wewnętrznych, zewnętrznych i peryferyjnych. W zależności od potrzeb realizujemy ochronę w formach posterunków stałych, posterunków doraźnych, patroli, obchodów i zasadzek.

Wyposażenie

W zależności od rodzaju obiektu, pracownicy realizujący fizyczną ochronę obiektów posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, dostęp do broni palnej i spełniają wymagania dla specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, lub są pracownikami ochrony bez w/w kwalifikacji, odpowiedznio przeszkolonymi, jednolicie umundurowanymi. W zależności od chronionego obiektu posiadają oni środki przymusu bezpośredniego w postaci pałek typu tonfa, kajdanek, paralizatorów elektrycznych, ręcznych miotaczy gazu, psów służbowych. Pracownicy ochrony posiadają stałą łączność z centrum monitoringu pozwalającą w razie potrzeby do natychmiastowego udzielania wsparcia przez Grupy Interwencyjne lub Policję. Posiadamy również środki łączności radiowej działające na częstotliwości przydzielonej dla Spółki przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Galeria