Oferta » Monitoring i Grupy Interwencyjne

Monitoring

Tradycyjny alarm nie zabezpiecza już dostatecznie Waszego majątku. Złodzieje są pewni, że dźwięk syren alarmowych spowszechniał tak dalece, że otoczenie przestało na nie reagować. Cóż więc robić, gdy fala przemocy, kradzieży nasila się z dnia na dzień. Rozwiązanie jest proste – monitoring – gwarancją, że na sygnał alarmowy na pewno ktoś zareaguje. KAOLIM OCHRONA Sp. z o.o. instaluje najnowocześniejsze systemy alarmowe podłączając je do centrum monitorującego. Utrzymuje 24 godzinne grupy interwencyjne, zapewnia fizyczną ochronę. Centrum monitorujące prowadzi 24 godzinny napływ informacji z indywidualnych systemów alarmowych. Dyspozytor centrali reaguje błyskawicznie na sygnały alarmowe i natychmiast uruchamia właściwą procedurę. Proponujemy Państwu szeroki wybór możliwości monitoringu systemów alarmowych poprzez wykorzystanie łączy telefonicznych, radiowych, GSM, poprzez ETHM. Dysponujemy trzema rodzajami stacji monitorujących.

Mamy przyjemność służyć Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem w budowie systemów monitoringu, oferując usługi w zakresie:

  • - analizy potrzeb klienta,
  • - projektowania i instalacji systemów monitoringu,
  • - instalacji i konfiguracji sprzętu alarmowego oraz oprogramowania monitorującego,
  • - optymalnej pracy systemów alarmowych,
  • - pomocy przy nadzorze systemów alarmowych,
  • - serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
  • - konsultacji technicznej i merytorycznej.

Grupy interwencyjne

Nawet za najlepszą techniką musi stać człowiek. Na każdy alarm musi zareagować pracownik w centrum monitoringu i uruchomić właściwe procedury. Techniczne systemy pozwalają zweryfikować sygnał i umożliwiają śledzenie obecności intruza w chronionym obiekcie. Tylko natychmiastowe działanie odpowiednich służb może zapobiec kradzieży, niszczeniu mienia oraz ujęciu przestępców na miejscu zdarzenia. Ustawowo uprawnienia takie posiada Policja, ale jej możliwości działania są ograniczone, stąd tylko podejmuje interwencje w przypadku zweryfikowania informacji przez Grupy Interwencyjne.

Grupy Interwencyjne składają się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadających dostęp do broni palnej, wyposażonych w niezbędny sprzęt i środki pozwalające na podjęcie skutecznej interwencji w każdej sytuacji. Dysponują środkami transportu pozwalającymi w krótkim okresie czasu na podjęcie interwencji. Działania Grup Interwencyjnych są prowadzone we współpracy z dyżurnym właściwej jednostki Policji.

Galeria