O firmie

KAOLIM OCHRONA Sp. z o.o. istnieje od 1993 r. i powstała na bazie rozwiązanej Straży Przemysłowej Krakowskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej (obecnie LIMATHERM). W ramach dokonywanych przemian gospodarczych w Polsce, rozwiązano Straż Przemysłową i w to miejsce były Komendant utworzył Koncesjonowaną Agencję Ochrony Mienia i Osób „KAOLIM” działającą na podstawie koncesji MSWiA Nr K-89/93 z dnia 26 marca 1993 r.

Po wejściu w życie w 1997 r. ustawy o ochronie osób i mienia – Agencja Ochrony „KAOLIM” po spełnieniu wszystkich wymogów określonych prawem uzyskała nową koncesję MSWiA na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Nr L-0758/00 z 25 maja 2000 r.i uzyskała status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

W 2007 r. przekształcono Agencję Ochrony „KAOLIM” w KAOLIM OCHRONA Spółka z o.o. na podstawie obecnie obowiązującej koncesji MSWiA Nr L-0072/07 z dnia 27 marca 2007 r.

Po wejściu w życie ustawy o ochronie osób i mienia doposażono pracowników w wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie pozwalające na realizację każdego zadania z zakresu ochrony osób i mienia. KAOLIM OCHRONA Sp. z o.o. na wyposażeniu posiada m.in. pojazdy przystosowane, broń palną krótką, maszynową, środki ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego, środki łączności i inne niezbędne wyposażenie. Firma dysponuje pracownikami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

W celu realizacji zabezpieczeń imprez masowych po wejściu w życie w 2002 r. Rozporządzenia Rady Ministrów pracownicy Agencji Ochrony „KAOLIM” odbyli specjalistyczne szkolenie oraz uzyskali zaświadczenia z zakresu ochrony imprez masowych.

Głównym terenem naszej działalności jest Limanowa, Mszana Dolna, Nowy Sącz i okolice. Mamy uprawnienia do wykonywania usług na obszarze całego kraju.

KAOLIM OCHRONA Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz ubezpieczenie gotówki powierzonej w transporcie.

Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala na rzetelne i profesjonalne wykonanie zlecanych usług.